Select your language

 

Veelgestelde vragen

Is een beëdigd document geldig in heel België?

Ja, ik ben beëdigd voor heel België en ik heb de bevoegdheid officiële aktes en documenten te vertalen in het Nederlands en in het Koreaans. Door het aanbrengen van mijn persoonlijke stempel (die mij ter beschikking werd gesteld door het nationaal register voor beëdigd vertalers van de F.O.D. Justitie) wordt het document onmiddellijk gelegaliseerd. Dit beëdigde en gelegaliseerde document is in heel België rechtsgeldig.

Kan u een betalingsbewijs / factuur bezorgen ?

Ja, natuurlijk !

- betalingsbewijs voor particuliere klanten
- factuur voor ondernemers en bedrijven (gelieve uw facturatiegegevens mee te delen a.u.b.)

Heeft de vertaler mijn originele document nodig om een beëdigde en gelegaliseerde vertaling uit te voeren ?

Nee, een gewone kopie of van een voor eensluidend verklaard afschrift is voldoende.

Opgelet: voordat u stappen onderneemt, doet u het best navraag bij de instelling of de instantie waaraan u de beëdigde en gelegaliseerde vertaling wenst voor te leggen. Het is mogelijk dat u het origineel samen met de beëdigde vertaling of minstens een voor eensluidend verklaard afschrift ervan naar de betrokken dienst moet versturen.

Moet u BTW betalen op het geleverd werk ?

Hanbit bvba is een btw-plichtige vennootschap ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) .

Op facturen aan bedrijven en privéklanten in België moet 21% btw betaald worden, die Hanbit bvba doorstort aan het btw-kantoor.

Voor facturen aan bedrijven elders in de Europese Unie wordt de btw verlegd en moet het bedrijf in kwestie de btw-plicht in zijn land voldoen.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke informatie ?

De door de klant beschikbaar gestelde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal bijgevolg nooit aan derden worden doorgegeven.


Geen antwoord gevonden op je vraag, neem dan contact op via 015/730 777 of info@hanbit.be.

“Machines do words, translators do language”