Select your language

 

Veelgestelde vragen

Vraag 1: Is een beëdigde vertaling geldig in heel België?

Ja, ik ben beëdigd voor heel België en heb de bevoegdheid om officiële akten en documenten te vertalen in het Nederlands en het Koreaans. Door het toevoegen van mijn VTI-nummer (= erkenningsnummer, toegekend door het nationaal register voor beëdigde vertalers-tolken van de FOD Justitie) en mijn elektronische handtekening, wordt het document onmiddellijk gelegaliseerd. Dit beëdigde en gelegaliseerde document is in heel België rechtsgeldig.

Vraag 2: Kan u een betalingsbewijs/factuur bezorgen?

Ja, natuurlijk!
- Een betalingsbewijs voor particuliere klanten
- Een factuur voor ondernemers en bedrijven (gelieve uw facturatiegegevens mee te delen a.u.b.)

Vraag 3: Heeft de vertaler mijn originele document nodig om een beëdigde en gelegaliseerde vertaling uit te voeren?

Nee, een kopie is voldoende.
U mag deze per e-mail (of per post) bezorgen.

Vraag 4: Wordt er BTW aangerekend op het geleverd werk?

Hanbit bv is een btw-plichtige vennootschap ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) .
Op facturen aan bedrijven en privéklanten in België moet 21% btw worden betaald.
Voor facturen aan bedrijven elders in de Europese Unie wordt de btw verlegd, en moet het bedrijf in kwestie de btw-plicht in zijn land nakomen.

Vraag 5: Wat gebeurt er met mijn persoonlijke informatie?

Uw persoonlijke gegevens en documenten zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven.

Vraag 6: Moet een apostille ook vertaald worden?

Wanneer u akten van de burgerlijke stand indient bij Belgische overheidsinstanties, moet u ook een bijbehorende apostille overleggen. Of er een beëdigde vertaling van de apostille nodig is, hangt af van de specifieke overheidsinstantie of procedure.
Daarom adviseren we u om vooraf contact op te nemen met de relevante instantie.


Geen antwoord gevonden op je vraag, neem dan contact op via 015/730 777 of info@hanbit.be.

“Machines do words, translators do language”