hanbit beedigd vertalerBeëdigde vertalingen

Vertaling Nederlands darrow Koreaans
van al uw officiële documenten

 

Beëdigd vertaler

Officiële documenten kan u laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Een beëdigde vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg van zijn gerechtelijk arrondissement. Deze vertaler is bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen en te voorzien van een persoonlijke stempel, handtekening en beëdigingsverklaring.

Beëdigde vertaling is nodig om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal.

Beëdiging van een vertaling 

Met de beëdiging van een vertaling wordt bedoeld dat de beëdigde vertaler onder zijn vertaling een slotformule schrijft waarin hij verklaart dat hij de originele tekst naar eer en geweten, nauwgezet en eerlijk heeft vertaald. Hieronder plaatst hij zijn handtekening en zijn persoonlijke stempel.

Legalisatie

Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling (zie boven) waarbij de echtheid van het document is bevestigd. De door de beëdigd vertaler aangebrachte stempel (die door de dienst Nationaal Register Beëdigde Vertalers ter beschikking wordt gesteld) maakt de gelegaliseerde vertaling officieel, waardoor een andere overheid dan de overheid die de documenten uitreikte, de documenten moet erkennen en ze geldig gebruikt kunnen worden.  

Bevoegde overheden kunnen een gelegaliseerde vertaling vragen in het kader van bepaalde administratieve procedures. Legalisatie geeft een waarborg dat het document authentiek is.

Overzicht type documenten

 • * geboorteakte
 • * adoptieakte
 • * huwelijksakte
 • * echtscheidingsakte
 • * overlijdensakte
 • * bewijs van burgerlijke staat
 • * uittreksel uit het strafregister (= bewijs van goed gedrag en zeden)
 • * rijbewijs
 • * identiteitskaart
 • * paspoort
 • * diploma
 • * statuten van vennootschap
 • ...

Spoedopdracht?

Hebt u een spoedvertaling / spoedlegalisatie nodig van bijvoorbeeld een tekst of officiële documenten in één of enkele dagen ?
Om de beschikbaarheid maximaal te garanderen en om een correcte afspraak te maken, willen wij u vriendelijk vragen om zowel telefonisch als per e-mail contact op te nemen.